Thiết bị họp trực tuyến Phoenix Duet MT202-PCS – Giá đại lý