CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN
1. Điều kiện áp dụng
Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Giadaily.com đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Giadaily.com Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.
Giadaily.com Đảm bảo thực hiện bởi Giadaily.com, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Giadaily.com hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Giadaily.com Đảm bảo.
2. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền
Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:
1.    Người mua đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;
2.    Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
3.    Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);
4.    Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
5.    Sản phẩm bị trả lại không phải là Sản phẩm hạn chế trả hàng;
6.    Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Giadaily.com sẽ cần Người bán xác nhận lại những thỏa thuận này).
Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 07 (bảy) ngày (đối với các sản phẩm thuộc Giadaily.com) và 03 (ba) ngày (đối với các sản phẩm không thuộc Giadaily.com) kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Riêng đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống và đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng), Người mua cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công.
Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng Giadaily.com.
Giadaily.com luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Giadaily.com.
3. Không thay đổi ý định mua hàng
Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.
4. Quyền lợi của Người bán
Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, Giadaily.com sẽ xem xét và quyết định cho Người mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo (i) về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc (ii) quyết định xử lý yêu cầu Trả hàng/hoàn tiền của Giadaily.com cho Người bán trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại. Người bán cần gửi phản hồi trong vòng 02 ngày lịch (hoặc thời hạn khác được quy định bởi Giadaily.com trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của Giadaily.com nếu không đồng ý với quyết định hoàn tiền của Giadaily.com hoặc chưa nhận được hàng trả về/hàng trả về không thuộc các trường hợp mà Người mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả. Sau thời gian này mà Giadaily.com không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, Giadaily.com hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của Giadaily.com và không có khiếu nại. Việc hoàn tiền cho người mua có thể được Giadaily.com cân nhắc thực hiện mà không cần Người mua phải hoàn trả hàng cho Người bán.
5. Tình trạng của hàng trả lại
Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa trong Chính Sách Vận Chuyển Giadaily.com và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.
6. Chi phí trả hàng
6.1. Với hàng mua tại Giadaily.com, Người mua có thể lựa chọn trả hàng:
1.    Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi hàng tại bưu cục”: Người mua không phải thanh toán bất cứ khoản phí vận chuyển nào cho việc trả hàng;
2.    Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Giadaily.com sẽ hoàn lại số tiền bằng với tiền vận chuyển mà Người mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển thông qua “Số dư tài khoản Giadaily.com” trên ứng dụng Giadaily.com trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua được chấp nhận.
6.2. Với hàng không thuộc Giadaily.com, Người mua có thể lựa chọn trả hàng:
1.    Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi trả hàng tại bưu cục”: Người mua không phải thanh toán bất cứ khoản phí vận chuyển nào cho việc trả hàng
2.    Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Giadaily.com sẽ hỗ trợ hoàn lại một phần phí trả hàng dưới hình thức Giadaily.com Xu theo chính sách của Giadaily.com khi Người mua đáp ứng được các điều kiện để được hỗ trợ trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua được chấp nhận
7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại
7.1. Giadaily.com sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: (i) Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại, hoặc (ii) Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của Người bán, hoặc (iii) Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và Giadaily.com quyết định cho Người mua được hoàn tiền khi Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng hoàn trả.
7.2. Trong trường hợp Người mua không có lịch sử vi phạm các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của Giadaily.com thì Giadaily.com trong một số trường hợp sẽ quyết định việc hoàn tiền ngay cho Người mua mà không cần phải chờ Người mua trả hàng hoặc đáp ứng các trường hợp được quy định tại Điều 7.1 nêu trên.
7.3. Giadaily.com sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước.
Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của Người bán, vui lòng bấm vào đây.
Để biết thêm thông tin về việc hoàn tiền không cần trả hàng, vui lòng bấm vào đây.
7.4. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào Số Dư Tài Khoản Giadaily.com, Ví Giadaily.comPay, hoặc thẻ tín dụng/ ghi nợ của Người mua đã đăng ký với Giadaily.com. Để biết thêm chi tiết, vui lòng bấm vào đây.
7.5. Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do Người bán đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai Bên tự thỏa thuận với nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Trường hợp Giadaily.com nhận được khiếu nại từ Người mua vì lý do Người bán hoàn tiền thấp hơn 50% giá trị sản phẩm thì Giadaily.com, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền cấn trừ từ Số Dư Tài Khoản Giadaily.com của Người bán đó số tiền chênh lệch (được xác định bằng 100% giá trị sản phẩm trừ đi số tiền đã hoàn lại cho Người mua) để thanh toán cho Người mua mà không cần phải thông báo hay được sự đồng ý của Người bán. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Giadaily.com.
8. Liên lạc giữa Người bán và Người mua
Giadaily.com khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với Người bán để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống Giadaily.com khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. .
9. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán
Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.
Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Giadaily.com về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Giadaily.com mà Giadaily.com cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người bán và Người mua cùng đồng ý rằng một khi Giadaily.com đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người bán theo quy định của Giadaily.com Đảm Bảo, Giadaily.com có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Người bán theo chính sách Giadaily.com Đảm Bảo, cả Người mua và Người bán đồng ý rằng Giadaily.com không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.
Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Giadaily.com không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Giadaily.com theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.

  • Sau khi Người Mua yêu cầu trả hàng-hoàn tiền, trừ trường hợp được “Hoàn tiền ngay”, Người Mua tại Giadaily.com phải hoàn trả Sản phẩm đến Trung tâm xử lý trả hàng của Giadaily.com trong vòng 06 (sáu) ngày lịch kể từ ngày yêu cầu trả hàng/hoàn tiền được chấp thuận. Khi trả Sản phẩm đã mua tại Giadaily.com, Người Mua tại Giadaily.com phải đóng gói sản phẩm trong hoặc kèm theo bao bì gói bọc ban đầu, dán kèm phiếu trả hàng được Giadaily.com cung cấp cho Người Mua (“Phiếu Trả hàng”). Phiếu Trả hàng được cung cấp bởi Giadaily.com thông qua Trang Web, SMS, email hoặc các phương tiện khác. Phiếu Trả hàng cũng bao gồm địa chỉ mà Sản phẩm của Giadaily.com sẽ được gửi trả lại. Giadaily.com có quyền từ chối bất kỳ Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền nào được hoàn thành sau Thời gian Yêu cầu Trả hàng, hoặc Sản phẩm mà Người mua yêu cầu hoàn trả không được gửi Trung tâm xử lý trả hàng của Giadaily.com trong vòng 06 (sáu) ngày lịch kể từ ngày yêu cầu trả hàng/hoàn tiền.

Giadaily.com luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua (bao gồm yêu cầu “Hoàn tiền ngay” mà không cần trả hàng của Người mua) và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đã được hoàn thành của Người mua và tình trạng Sản phẩm Giadaily.com được trả lại cho Giadaily.com (trong trường hợp hoàn tiền có trả hàng). Sản phẩm Giadaily.com được trả lại theo các điều kiện sau:

Lý do khiếu nại

Điều kiện áp dụng

Chưa sử dụng

Chưa mở hộp

Còn đầy đủ phụ kiện kèm theo

Không bể,vỡ

Còn giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc Người Bán tại Giadaily.com

Chưa nhận được hàng

Không

Không

Không

Không

Không

Hàng bể,vỡ

Không

Không

Nhận được sai hàng

Không

Hàng bị lỗi kỹ thuật

Không

Không

Hàng khác với mô tả của Người Bán tại Giadaily.com

Không

Hàng không đủ phụ kiện

Không

Không

Hàng giả, nhái, không rõ xuất xứ

Không

Không

Hàng đã qua sử dụng, hàng dựng

Không

Không

 

Nếu có bất kỳ điều kiện bổ sung áp dụng cho một Sản phẩm Giadaily.com nhất định, Giadaily.com sẽ thông báo cho bạn thông qua Trang Web https://giadaily.com, ứng dụng di động Giadaily.com, hoặc thông qua SMS hoặc email. Điều kiện cho Sản phẩm tại Giadaily.com khi trả lại được gọi là “Điều kiện Trả hàng”.

1.4     Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng một số loại Sản phẩm nhất định tại Giadaily.com có thể được loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Giadaily.com, bao gồm:
1.    Phiếu dịch vụ, thẻ điện thoại, thẻ games, phần mềm;
2.    Thực phẩm, đồ uống;
3.    Quần áo lót, đồ bơi, vớ (tất);
4.    Bao cao su và các sản phẩm hỗ trợ tình dục; và
5.    Các loại hàng hóa khác theo thông báo hoặc quy định của Giadaily.com theo từng thời kỳ.

Trong trường hợp Sản phẩm tại Giadaily.com bất kỳ được loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền thuộc Điều Khoản Dịch Vụ Giadaily.com này, Giadaily.com sẽ có nỗ lực hợp lý để công bố hoặc thông báo cho Người Mua thông tin đó thông qua Trang Web https://giadaily.com hoặc ứng dụng di động Giadaily.com của chúng tôi; tuy nhiên, xin lưu ý rằng các chính sách của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước vào bất kỳ thời điểm nào và một số Sản phẩm tại Giadaily.com nhất định có thể bị loại trừ sau khi Người Mua tại Giadaily.com đã mua chúng. Bất kỳ Sản phẩm tại Giadaily.com bị loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Giadaily.com này được gọi là “Sản phẩm được Loại trừ”.

1.5     Giadaily.com bảo lưu quyền: (a) bổ sung hoặc sửa đổi danh sách các Sản phẩm được Loại trừ và/hoặc Điều kiện Trả hàng và (b) sửa đổi, chấm dứt hoặc đình chỉ chính sách hoàn tiền và trả hàng được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Giadaily.com (bao gồm cả Thời gianYêu cầu Trả hàng), trong từng trường hợp, vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình.

1.6     Với quyết định của mình, Giadaily.com có thể từ chối chấp nhận Sản phẩm Giadaily.com bị trả lại (và yêu cầu trả hàng và hoàn tiền có liên quan) mà theo đó:
1.    là Sản phẩm hạn chế trả hàng;
2.    không đáp ứng Điều kiện Trả hàng;
3.    Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được hoàn thành sau khi Thời gian Yêu cầu Trả hàng đã chấm dứt; hoặc
4.    Sản phẩm tại Giadaily.com được trả lại theo cách thức không phù hợp với Mục 1.2 nói trên; hoặc
5.    Sản phẩm Giadaily.com bị trả lại bị hư hại do lỗi của Người mua, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp hư hại do Người mua đóng gói không đúng quy cách.

Xin lưu ý rằng quyết định của Giadaily.com sẽ dựa trên danh sách điều khoản của các điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đưa ra quyết định đó (bao gồm danh mục Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và Thời gian Yêu cầu Trả hàng) và do đó theo Mục 1.5 ở trên, danh sách các Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và/hoặc Thời gian Yêu cầu Trả hàng có thể khác với các điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm Người Mua tại Giadaily.com hoàn thành Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền và/hoặc trả lại Sản phẩm Giadaily.com.

Nếu Giadaily.com từ chối yêu cầu hoàn tiền và trả hàng, Giadaily.com sẽ sắp xếp việc giao Sản phẩm tại Giadaily.com tới địa chỉ của Người Mua mà Sản phẩm tại Giadaily.com đã được giao lần đầu, và Giadaily.com sẽ có quyền được nhận bồi thường từ Người Mua tại Giadaily.com đó về bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc giao lại Sản phẩm tại Giadaily.com cho Người Mua.

1.7     Giadaily.com có quyền chấm dứt truy cập của Người Dùng/Người mua tới Giadaily.com và/hoặc Trang Web https://giadaily.com.vn/ hoặc ứng dụng di động Giadaily.com nếu nghi ngờ bất kỳ trường hợp lạm dụng chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Giadaily.com này, và nếu Giadaily.com thấy thích hợp cũng có thể áp dụng các khoản phí tương ứng (bao gồm cả việc thu hồi bất kỳ chi phí hoặc khoản phí phát sinh nào là kết quả của việc lạm dụng đó).

1.8     Chính sách trả hàng và hoàn tiền áp dụng với Sản phẩm tại Giadaily.com được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Giadaily.com này là phần bổ sung của chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền. Chính sách trả hàng và hoàn tiền được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ Giadaily.com này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Sản phẩm tại Giadaily.com trong trường hợp có sự khác nhau trong quy định của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền và Điều Khoản Dịch Vụ Giadaily.com.

1.9     Thời hạn và điều kiện Người Mua tại Giadaily.com được phép yêu cầu trả hàng

1.9.1 Người Bán tại Giadaily.com và Giadaily.com cùng đồng ý rằng Người Mua tại Giadaily.com có quyền gửi khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng - hoàn tiền trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ đồng hồ (đối với sản phẩm thực phẩm tươi sống và đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng)) và 07 (bảy) ngày lịch (đối với các sản phẩm còn lại) kể từ ngày đơn hàng mua ở Giadaily.com được cập nhật trạng thái Giao hàng thành công hoặc các cập nhật trạng thái có tính chất tương tự ở website https://giadaily.com.vn/ và/hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

1.9.2 Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Giadaily.com áp dụng cho Người Bán tại Giadaily.com

Trong hầu hết các trường hợp, Giadaily.com sẽ xử lý và đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Người mua trong vòng 05 ngày (không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Giadaily.com nhận được yêu cầu hoàn tiền hoặc nhận được hàng trả về từ Người mua. Trong quá trình xác minh, Giadaily.com có quyền yêu cầu Người Bán tại Giadaily.com cung cấp các bằng chứng liên quan (VD: chứng từ nhập khẩu của hàng hóa cụ thể trong đơn hàng để chứng minh là hàng chính hãng, hợp đồng đại lý với nhà sản xuất/nhà phân phối, và/hoặc hóa đơn mua hàng hợp lệ từ với nhà sản xuất/nhà phân phối). Người Bán tại Giadaily.com có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng liên quan trong vòng tối đa 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Giadaily.com.

Đối với trường hợp hoàn tiền có đi kèm với trả hàng, trong trường hợp Giadaily.com đồng ý với yêu cầu của Người Mua, Giadaily.com sẽ gửi trả lại hàng hóa cho Người Bán tại Giadaily.com trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Giadaily.com đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Người mua. Người Bán tại Giadaily.com có nghĩa vụ nhận lại hàng hóa trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định cuối cùng của Giadaily.com liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền. Hàng hóa được hoàn trả sẽ được gửi đến địa chỉ gửi hàng Người Bán đã đăng ký với Giadaily.com. Nếu (i) địa chỉ do Người Bán đã đăng ký không chính xác và Người Bán không cung cấp địa chỉ nhận hàng chính xác cho Giadaily.com, hoặc (ii) Người Bán không nhận hàng hoặc không thể liên lạc được, trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo gửi trả lại hàng hóa của Giadaily.com, thì Người Bán được xem là đã từ bỏ hàng hóa cùng với các quyền/quyền lợi liên quan đến hàng hóa, và Giadaily.com có toàn quyền tiêu hủy/xử lý/thanh lý/chiếm hữu hàng hóa mà không phải thanh toán hoặc bồi thường bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào cho Người Bán liên quan đến các hàng hóa đó.

Người Bán tại Giadaily.com đồng ý rằng quyết định giải quyết khiếu nại/yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Giadaily.com là quyết định cuối cùng, và có giá trị thi hành đối với với Người Bán tại Giadaily.com và Người mua.

1.9.3 Chi phí vận chuyển và xử lý hàng trả về

Hiện tại, Giadaily.com tài trợ toàn bộ chi phí vận chuyển và xử lý hàng trả về cho Người Bán tại Giadaily.com (đối với lần vận chuyển trả hàng thành công đầu tiên của đơn hàng được trả hàng-hoàn tiền) và Người mua.

Người Bán tại Giadaily.com thừa nhận và đồng ý rằng trong tương lai, Giadaily.com có thể, trong từng thời điểm, có sự điều chỉnh về việc thu phí vận chuyển và xử lý hàng trả về cho Người Bán tại Giadaily.com bằng thông báo cho Người Bán tại Giadaily.com tối thiểu 07 (bảy) ngày lịch trước ngày có điều chỉnh về việc thu phí này.

1.9.4 Thời hạn khiếu nại cho Người Bán tại Giadaily.com

Khi nhận được hàng hóa trả về theo quyết định giải quyết khiếu nại/yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Giadaily.com, Người Bán tại Giadaily.com có trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận với đại diện của Đơn vị vận chuyển về tình trạng nguyên vẹn bên ngoài của bưu kiện.

Trong trường hợp bưu kiện không còn nguyên vẹn tại thời điểm nhận hàng (có dấu hiệu đã bị mở hoặc bị ướt, rách, móp méo hoặc hư hại), Người Bán tại Giadaily.com có trách nhiệm từ chối nhận hàng và thông báo ngay cho Giadaily.com trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận hàng.

1.9.5 Đối với hàng hóa bị hư hại do vận chuyển, Giadaily.com sẽ bồi thường cho Người Bán tại Giadaily.com theo quy định tại Chính sách vận chuyển. Người Bán tại Giadaily.com cần gửi email khiếu nại kèm theo các ảnh chụp/ video bằng chứng cụ thể cho Giadaily.com về hàng hóa bị hư hại do vận chuyển trong vòng tối đa 02 (hai) ngày lịch kể từ ngày Người Bán tại Giadaily.com nhận được hàng trả về. Trong trường hợp được Giadaily.com yêu cầu bổ sung thông tin/tài liệu, người bán cần cung cấp các thông tin/tài liệu có liên quan trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Giadaily.com. Trong trường hợp Người Bán không tuân thủ thời hạn cung cấp thông tin/tài liệu cho Giadaily.com theo khoản này, Người Bán được xem là không cung cấp các tài liệu/thông tin cho Giadaily.com.
 

icon icon icon icon