DELL

Dell Inc. là một công ty công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty phát triển, bán hàng, sửa chữa và hỗ trợ máy tính và các sản phẩm và dịch vụ liên quan. Dell thuộc sở hữu của công ty mẹ Dell Technologies.

icon icon icon icon