THIẾT BỊ GATEWAY DINSTAR MTG1000B-1E1 – Giá đại lý