RAM PATRIOT PC DDR3 - 4GB PSD34G16002H – Giá đại lý