RAM PATRIOT GAMING PC DDR4 DUAL KIT - 4GB PVE44G213C4GY – Giá đại lý