MÁY CHẤM CÔNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT, VÂN TAY VÀ THẺ SUPERMA BIOSTATION-T – Giá đại lý