MÀN HÌNH THE SPACE SAMSUNG 32INCH LS32R750UEEXXV – Giá đại lý