KX-TE82483 - CARD MỞ RỘNG 2 TRUNG KẾ TỔNG ĐÀI KX-TES824 – Giá đại lý