GATEWAY DINSTAR UC2000-VG-32G GSM BOARD, 8 CHANNELS – Giá đại lý