GATEWAY DINSTAR MTG2000 20* E1/T1,1U CHASSIS, SIP, ISDN PRI – Giá đại lý