GATEWAY DINSTAR GSM UC2000-VG-32G V131 GSM BOARD, 8 CHANNELS – Giá đại lý