Gateway 2 luồng E1 – ISDN 60 kênh (PRI) SYNWAY SMG2060S – Giá đại lý