Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid2 Ex -B – Giá đại lý