Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid 2 -B – Giá đại lý