Đệm mút tai nghe, sử dụng cho mọi loại tai nghe (1 chiếc) – Giá đại lý