ĐẦU GHI HÌNH CVI CAMERA 8 KÊNH 2.0 KB VISION KB-8108D – Giá đại lý