ĐẦU ĐỌC KIỂM SOÁT RA VÀO ZKTECO FR1500 – Giá đại lý