CPU INTEL CORE I5 8400 2.8GHZ TURBO UP TO 4GHZ / 9MB / 6 CORES, 6 THRE – Giá đại lý