CHẤM CÔNG VÂN TAY, THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK U160 – Giá đại lý