Case Segotep Wider X3 Full ATX - KÍNH CƯỜNG LỰC – Giá đại lý