CARD 16 TRUNG KẾ CHO TỔNG ĐÀI KX-TDA6382 – Giá đại lý