CÁP HDMI TRÒN VENTION VAA-B04-B500 5M – Giá đại lý