CÁP HDMI TRÒN VENTION VAA-B04-B200 2M – Giá đại lý