CÁP HDMI TRÒN VENTION VAA-B04-B1000 10M – Giá đại lý