CÁP HDMI DẸT VENTION VAA-B02-L150 1.5M – Giá đại lý