CAMERA XIAOMI YI 4K ACTION CAMERA TRẮNG/ ĐEN Z16 – Giá đại lý