CAMERA HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH GRANDSTREAM HD6530 – Giá đại lý