BỘ KẾT NỐI TỪ ĐẦU ĐỌC TỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY AR-401RO16 – Giá đại lý