Bộ chuyển đổi quang điện HHD-120G-100 – Giá đại lý