BỘ CHUYỂN ĐỔI FXS GRANDSTREAM GXW4232 – Giá đại lý