BỘ CHUYỂN ĐỔI FXS GRANDSTREAM GXW4216 – Giá đại lý