BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA SAMSUNG SPC-6000 – Giá đại lý