Thang 6 bậc xếp gọn chữ A (6 Step) THANG XP-6STEP

950.000₫ 1.200.000₫
Còn hàng

Thang nhôm gấp gọn 6 bậc chữ A 6 bậc (size 6 Step)

- kích thước khi mở: 194cm x 56cm x 104cm

- độ cao có thể leo: 148cm

- kích thước khi gập: cao 203cm / rộng 56cm / chân thang 5cm (có note trên ảnh SP)

- kích thước bậc thang: 

 • Diện tích bậc 1: 13.5cm x 38cm 

 • Diện tích bậc 2: 13.5cm x 35cm

 • Diện tích bậc 3: 13.5cm x 32.5cm

 • Diện tích bậc 4: 13.5cm x 29.5cm

 • Diện tích bậc 5: 13.5cm x 27cm 

 • Diện tích bậc 6: 13.5cm x 24cm 

Thang 6 bậc xếp gọn chữ A (6 Step) THANG XP-6STEP

- kích thước khi mở: 194cm x 56cm x 104cm

- độ cao có thể leo: 148cm

- kích thước khi gập: cao 203cm / rộng 56cm / chân thang 5cm (có note trên ảnh SP)

- kích thước bậc thang: 

 • Diện tích bậc 1: 13.5cm x 38cm 

 • Diện tích bậc 2: 13.5cm x 35cm

 • Diện tích bậc 3: 13.5cm x 32.5cm

 • Diện tích bậc 4: 13.5cm x 29.5cm

 • Diện tích bậc 5: 13.5cm x 27cm 

 • Diện tích bậc 6: 13.5cm x 24cm 

SALE
Thang 5 bậc xếp gọn chữ A (5 Step) THANG XP-5STEP

Bộ đàm KUNGFU BD10

1.450.000₫
icon icon icon icon