Phần mềm quản lý tổng thể DSS Express V8 (Dự bán)

1.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
  • Quản lý hệ thống kiểm soát ra vào .
  • Quản lý hệ thống CCTV .
  • Xem trực tiếp, xem lại,
  • Cảnh báo … .
  • Hỗ trợ app DSS Agile 8 trên điện thoại
Tags:

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

icon icon icon icon