TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN HYUNDAI HEF-8000 – Giá đại lý