TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG 16 ZONE LIGHTSYS RP432P – Giá đại lý