THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO THANG MÁY HIKVISION DS-K2M0016A – Giá đại lý