THIẾT BỊ KẾT NỐI SIM DI ĐỘNG SYNWAY SMG4008 – Giá đại lý