THIẾT BỊ IP DIGITAL GATEWAY DINSTAR MTG3000T – Giá đại lý