THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH GRANDSTREAM GVC3210 – Giá đại lý