THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH GRANDSTREAM GVC3202 – Giá đại lý