THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH GRANDSTREAM GVC3200 – Giá đại lý