THIẾT BỊ GATEWAY DINSTAR MTGT1000B-2E1 – Giá đại lý