THIẾT BỊ GATEWAY DINSTAR MTG3000A DTU16*E1S – Giá đại lý