THIẾT BỊ GATEWAY DAG3000-112S MAINBOARD MPUB – Giá đại lý