THIẾT BỊ GATEWAY DAG3000-112S HOUSING – Giá đại lý