THIẾT BỊ ĐỌC PHỤ TRONG HAY NGOÀI CỬA SOYAL AR-721K – Giá đại lý