Tai nghe điện thoại VBET VT6000UNC (USB) – Giá đại lý