SWITCH DELL NETWORKING N2048P, L2, POE+, 48X 1GBE + 2X 10GBE SFP+ FIXE – Giá đại lý